Keravanjoki

Keravanjoki (65 km) on Vantaanjoen pisin sivuhaara. Se alkaa Hyvinkään Ridasjärvestä ja yhtyy Vantaanjoen pääuomaan Helsingin ja Vantaan rajalla noin 6 km ennen merta. Joen latvaosat virtaavat metsäisten alueiden halki, missä useat kosket ja paikoin jyrkkärin-teinen jokiuoma tarjoavat nähtävää ja koettavaa. Alajuoksullaan joki virtaa maalaismaisemissa taajamien läheisyydessä. Siellä joen rannat tarjoavat pyöräilijöille, kalastajille, melojille ja muillekin luonnossa liikkujille yhä enemmän mahdollisuuksia. Vesiensuojelutoimenpiteillä on veden laatua saatu parannettua uimiseenkin kelpaavaksi, ja joen latvaosille pumpataan lisävettä Päijänne-tunnelista kesäaikaisen virtaaman lisäämiseksi.

Mikäli haluaa meloa pitkä matkan suosittelemme, että matka kohdistuu pohjoiseen. Keravankosken loppu on paljon helpommin kierrettävissä, kuin Jaakkolan patoaltaan eteläpuolella oleva koski.

Aloittelijoiden kannattaa kääntyä ennen koskia ja saareen voi rantautua helposti tauolla tai kantaa kajakkia muutama kymmenen metriä ja sitten jatkaa vielä hetki moottoritien alle ennen suurempaa koskea.

kartta

(lähde)